2011/11/29

TEMA : NEGARA KITANEGARAKU
TEMPAT PERKUNJUNGANDI KUALA LUMPUR
TEMA : BERHATI-HATI

JAGALAH KESELAMATAN DIRI
BERHATI-HATI SEMASA MELINTAS JALANBERHATI-HATI SEMASA BERENANG DI PANTAIBERHATI-HATI SEMASA DI RUMAH

LATIHAN  PENGUKUHAN


TEMA : INDAHNYA BUDAYA
RUMAH TERBUKA

2011/11/27

TEMA : HIJAUKAN BUMIKATA ADJEKTIF
KATA ADJEKTIF: WARNA

FUNGSI WARNA PADA SETIAP TONG DALAM GAMBAR

PERMAINAN : MEWARNAPERMAINAN : MEWARNA


TEMA : BELAJAR VOKAL


BELAJAR VOKAL : a, e, i,o,u

Huruf  Vokal  a

Huruf  Vokal  e

Huruf  Vokal  i

Huruf  Vokal  o

Huruf  Vokal  u

Rancangan Harian Pengajaran


2011/11/10

TEMA : SAINS DAN KITA

RING , RING , RING , TELEFON BERBUNYI

BACA DAN CATAT


           NYANYI LAGU: TELEFONKU


Cara  menggunakan telefon awam

      Jawapan
      1. telefon awam
      2.gagang telefon
      3.duit syiling
      4.mendail nombor
      5.bercakapLatihan    pengukuhan
       Jawapan
      1. menari
      2. ibuku
      3. sana
      4. khabarnya
      


TEMA : RAJIN BERUSAHAsayur-sayuran-111023091321-phpapp02 (1)    
LATIHAN :  SAYUR-SAYURAN

2011/11/04

TEMA : MESRA JIRAN

LATIHAN : LENGKAPKAN SENI KATA LAGU
         Jawapan: 1. ran  2. gal  3. man  4. ga  5. ra  6. dup

TATABAHASA : KATA NAMA AM


TATABAHASA : KATA NAMA AM          TATABAHASA : KATA NAMA AM
               
                   

Latihan Pengukuhan : Gariskan kata nama am
berpandukan gambar yang diberi