2011/12/08

UJIDIRI
2011/12/06

TEMA : KERETA MALAYSIA

2011/12/05

TEMA : KOMPUTER


KOMPUTER 2011/12/02

BINA AYAT BERPANDUKAN GAMBAR

BINA AYAT BERPANDUKAN GAMBARTEMA : BADAN SIHAT OTAK CERDAS

TUBUH BADANBersenam

Kategori Makanan  Makanlah makanan yang berkhasiatLATIHAN


LATIHAN: Lengkapkan Jadual

2011/12/01

DENGAR CERITA


CERITA KANAK-KANAK

 Anjing dengan bayang-bayang


 Gagak yang bijak
Hikayat Sang Kancil,Buaya dan Kerbau

2011/11/29

TEMA : NEGARA KITANEGARAKU
TEMPAT PERKUNJUNGANDI KUALA LUMPUR
TEMA : BERHATI-HATI

JAGALAH KESELAMATAN DIRI
BERHATI-HATI SEMASA MELINTAS JALANBERHATI-HATI SEMASA BERENANG DI PANTAIBERHATI-HATI SEMASA DI RUMAH

LATIHAN  PENGUKUHAN


TEMA : INDAHNYA BUDAYA
RUMAH TERBUKA

2011/11/27

TEMA : HIJAUKAN BUMIKATA ADJEKTIF
KATA ADJEKTIF: WARNA

FUNGSI WARNA PADA SETIAP TONG DALAM GAMBAR

PERMAINAN : MEWARNAPERMAINAN : MEWARNA


TEMA : BELAJAR VOKAL


BELAJAR VOKAL : a, e, i,o,u

Huruf  Vokal  a

Huruf  Vokal  e

Huruf  Vokal  i

Huruf  Vokal  o

Huruf  Vokal  u

Rancangan Harian Pengajaran